TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM ĐANG ĐƯỢC GIẢM GIÁ TẠI LUXFUNI

Hộc bàn di động 3 tủ HS3T

1,420,000

Hộc di động 3 ngăn HS3N

1,300,000

Tủ sắt văn phòng 4 cánh TU-K4

1,650,000

Tủ văn phòng 3 cánh kính TU-3K3T

2,650,000

Tủ sắt văn phòng 8 cánh TU-K8

1,850,000

Tủ sắt văn phòng 6 cánh TU-K6

1,750,000
- 20% SALE! Tủ sắt văn phòng 5 cánh TU-K5QA-001

Tủ sắt văn phòng 5 cánh TU-K5QA

2,400,000
- 22% SALE! Tủ Locker 7 cánh lệch TU-K7L

Tủ Locker 7 cánh lệch TU-K7L

2,100,000
- 6% SALE! Tủ bảo mật TU-K4BM-A1-ĐT

Tủ bảo mật TU-K4BM-A1-KC

6,500,000
- 14% SALE! Tủ Locker 6 cánh TU-K6R12

Tủ Locker 6 cánh TU-K6QA

2,100,000
- 7% SALE! Tủ bảo mật TU-K2BM-A1-KC

Tủ bảo mật TU-K2BM-A1-KC

5,999,000
- 8% SALE! Tủ sắt văn phòng TU-K6R62

Tủ sắt văn phòng TU-K6R62

1,650,000
- 8% SALE! Tu văn phòng 2 cánh TU-K2QA

Tủ văn phòng 2 cánh TU-K2QA

1,750,000
- 17% SALE! Tủ Loker 6 cánh đơn TU-K6Đ

Tủ Locker 6 cánh đơn TU-K6Đ

1,250,000

Tủ Locker 12 cánh TU-K12

2,150,000
- 14% SALE! TủLocker 4 cánh đơn TU-K4Đ

Tủ Locker 4 cánh đơn TU-K4Đ

1,200,000
- 8% SALE! Tủ Locker 3 cánh đơn TU-K3Đ

Tủ Locker 3 cánh đơn TU-K3Đ

1,150,000

Tủ Locker 3 cánh dài TU-K3QA

2,050,000

Tủ bảo mật TU-K4BM-A1-ĐT

8,790,000